Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.09.2023
MÓZG I UMYSŁ

Kondycja psychiczna osób u kresu życia w domach opieki w Polsce

Olszak M. Teresa , 20 stycznia 2023
Czym jest starość? Pokój w domu opieki

Wywiad o starości, opiece nad seniorami, chorobach otępiennych i ich psychologicznych następstwach. Rozmawiają Elżbieta Włodarska, Mariusz Dorot i Teresa Olszak M.