Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
MÓZG I UMYSŁ

Kondycja psychiczna osób u kresu życia w domach opieki w Polsce

Teresa M. Olszak, 22 stycznia 2024
Kondycja psychiczna osób u kresu życia w domach opieki w Polsce

Wywiad o starości, opiece nad seniorami, chorobach otępiennych i ich psychologicznych następstwach. Rozmawiają Elżbieta Włodarska, Mariusz Dorot i Teresa M. Olszak.