Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PEDAGOGIKA

Dziecko a dorosły

13 stycznia 2023
Dziecko i dorosły

Dzieciństwo jest okresem niezwykłej wrażliwości. Proces przyswajania wrażeń, widoków, dźwięków i wszelkich innych aspektów środowiska jest wszechobejmujący i nieodwracalny. Zdobywanie umiejętności w dzieciństwie cechuje łatwość i spontaniczność.

Aby zrozumieć różnicę między zdobywaniem umiejętności w dzieciństwie i w dorosłym życiu, wystarczy porównać przyjemność, z jaką dziecko opanowuje biegle język ojczysty, z mozołem, z jakim języka obcego uczy się dorosły.

Dziecko osiąga doskonałe wyniki, wcale się przy tym nie męcząc. Dorosły uczy się nieudolnie i z wysiłkiem. Ta różnica między dzieckiem a dorosłym nie dotyczy wyłącznie stopnia opanowania języka. Rozciąga się również na wiele innych ważnych spraw.