Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PEDAGOGIKA

Montessori: Nowa nauczycielka

Montessori Maria, 9 stycznia 2023
samodzielna edukacja dzieci

Pewność istnienia impulsów mogących obudzić w dziecku aktywność duchową stanowi podstawę naszego systemu edukacyjnego. Nie wolno jednak zdawać się całkowicie na te impulsy.

Ich większa czy mniejsza skuteczność zależy od nauczycielki i jej sposobu przekazywania dzieciom materiału dydaktycznego. Jeżeli będzie ona umiała uczynić te przedmioty atrakcyjnymi, jej nauczanie stanie się równie skuteczne jak sam materiał. Przez pojęcie lekcji czy nauczania przez nauczycielkę rozumiemy jej szczególne predyspozycje do przedstawiania materiału dzieciom i uczenia ich posługiwania się nim.

Osoby studiujące naszą metodę bardzo interesują się wszystkim, co dotyczy sposobu nauczania przez nauczycielkę. Ciekawe jest porównanie lekcji odbywających się w naszych szkołach oraz tych, które zwykło się przeprowadzać w innych placówkach, opartych na tradycyjnej metodzie.

W naszym sposobie nauczania zasadniczą część aktywności pozostawia się inicjatywie dziecka

Gdy tylko osiąga ono wiek umożliwiający mu realizowanie przemyślanych działań, może prowadzić swoją edukację samodzielnie, powtarzając z własnej woli ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumowania. W ten sposób dziecko wykonuje całkiem niezależną pracę, należącą tylko do niego, w której nauczycielka nie musi brać udziału. Zadanie nauczycielki ogranicza się do proponowania materiału. Wystarczy, że pokaże dziecku sposób posługiwania się takimi pomocami, a następnie pozostawi mu swobodę pracy. Ponieważ naszym celem nie jest narzucanie sposobu nauczania, a raczej pobudzenie i rozwój sił duchowych.