Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PEDAGOGIKA

Naturalne prawa rozwoju

7 października 2022
Naturalne prawa rozwoju dzieci

Nowe podejście do edukacji musi opierać się na naturalnych prawach rozwoju. Prowadząc dziecko, musimy unikać ścieżki surowości. Musimy również unikać ścieżki tłumienia, nawet jeśli towarzyszy jej życzliwość. Musimy kroczyć prostą ścieżką natury zgodnie z ustalonymi prawami rozwoju.

Te naturalne prawa rozwoju dotyczą roślin, zwierząt i dzieci w ściśle określony, niezmienny sposób. Zajmijmy się na początek dzieckiem. 

Dziecko jest wielkim budowniczym, wielkim konstruktorem. Jeśli zadasz sobie pytanie: „Kto obdarzył mnie tą siłą, tą inteligencją, tą wiedzą, którą dziś mam?”, możesz odpowiedzieć: „To dziecko uczyniło mnie człowiekiem, którym jestem”. Nawet gdyby twój ojciec umarł przed twoimi narodzinami, mógłbyś mieć taką samą siłę, inteligencję i wiedzę jak dziś. Nawet gdyby twoja matka umarła w chwili twoich narodzin, mógłbyś mieć taką samą siłę, inteligencję i wiedzę jak dziś. Ale gdyby umarło dziecko, które cię stworzyło, nie byłoby cię tutaj.