Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Sięgnijmy do klasyków: John Bowlby

Małek Aleksandra , 21 lutego 2023
Sięgnijmy do klasyków: John Bowlby

Z okazji Dnia Psychologa rozpoczynamy wyjątkowy cykl: Sięgnijmy do klasyków. Psychologia jest nauką stosunkowo młodą i jesteśmy przekonani, że trzeba znać prace, które przyczyniły się do jej ukształtowania. Nawet jeśli z biegiem lat rozwój nauki doprowadził do weryfikacji niektórych twierdzeń i koncepcji, to stały się one inspiracją do dalszych naukowych poszukiwań kolejnych pokoleń badaczy.