Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA PSYCHOTERAPIA

Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej. Terapia z użyciem nowych technologii

28 listopada 2023
Omamy słuchowe w teorii i praktyce klinicznej

W ostatnich kilku latach pojawiły się nowe podejścia do terapii przewlekłych omamów słuchowych, opierające się o założenia, które wskazują na istotność relacji pomiędzy osobą słyszącą „głosy” a „głosem”. 

Punktem wyjścia do stworzenia tego podejścia były fenomenologiczne opisy różnych typów relacji między „głosem” a pacjentem, następnie obudowane w teorię podnoszącą ten aspekt jako istotny (Leff i in., 2013; Hayward i in., 2017; Steel i in., 2019). Terapia z użyciem awatara jest nowym podejściem w pracy z pacjentem z „głosami” (Craig i in., 2018). W opisywanej interwencji kontekst terapeutyczny umożliwiony jest poprzez dialog „twarzą w twarz” 
między osobą a komputerową reprezentacją oddającą charakter doświadczeń omamowych pacjenta. Dodatkowe oprogramowanie komputerowe służy także do zmiany głosu terapeuty w taki sposób, aby 
oddawał on cechy charakterystyczne doświadczeń omamowych.