Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.05.2024
PEDAGOGIKA

Czym jest Metoda Montessori?

27 lipca 2022
Klocki na podłodze - kształtowanie dziecka

Przydałaby się zwięzła i czytelna definicja Metody Montessori. Gdyby zrezygnować nie tylko z nazwiska, ale i z popularnego pojęcia „metoda” i zastąpić je innym terminem, gdybyśmy mówili „o pomocy w zdobywaniu przez ludzką osobowość niezależności, o środku do uwalniania ludzkiej niezależności z opresji uprzedzeń ciążących od zamierzchłych czasów na edukacji”, wtedy wszystko stałoby się dużo jaśniejsze.