Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.04.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI

Projekt społeczny: nowaEdukacja "Kształtujmy przyszłość razem"

29 marca 2024
Projekt społeczny: nowaEdukacja "Kształtujmy przyszłość razem"

Pogarszający się stan edukacji w Polsce jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju społecznego, gospodarczego i jednostkowego potencjału kraju. Narastający problem dotyczy szeroko pojętej jakości nauczania. Z biegiem lat zauważalne jest coraz większe pogorszenie warunków w szkołach, brak odpowiednich środków dydaktycznych, a także niskie wyniki w międzynarodowych rankingach edukacyjnych.