Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PEDAGOGIKA

Edukacja włączająca - założenia, badania, praktyki, linie napięć

7 lutego 2023
Akademickie Zacisze: edukacja włączająca

Drugie lutowe spotkanie w Akademickim Zaciszu poświęcone będzie problematyce edukacji włączającej. 8 tego o godzinie 20:00 Prof. Roman Leppert razem z gośćmi będzie prowadził rozmowę wokół czterech tytułowych kategorii.