Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Programy rozwoju menedżerów

26 maja 2022
Programy rozwoju menedżerów

Programy menedżerskie to szeroka kategoria projektów. Mogą w nich uczestniczyć menedżerowie na różnych szczeblach hierarchii organizacji, pracownicy, którzy już dzisiaj pełnią takie funkcje lub tacy, którzy do nich dopiero są przygotowywani. 

Mogą być adresowane do wszystkich pracowników na danym szczeblu zarządzania, do tych, którzy sami wyrażą zainteresowanie udziałem, lub do tych, których typuje sama organizacja. O czym warto pamiętać podczas przygotowywania podobnych projektów.