Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI

Porozmawiajmy o żałobie

28 października 2022
Porozmawiajmy o żałobie

Doświadczenie żałoby jest znane większości z nas. Dotychczas przebieg żałoby objaśniano najczęściej, odwołując się do koncepcji zaproponowanej przez Elizabeth Kübler-Ross. Koncepcja pięciu faz odnosi się jednak do adaptacji do własnej choroby, dlatego tak często osoby doświadczające żałoby miały poczucie, że „nie mieszczą się” w zaproponowanym przez autorkę opisie: zaprzeczenie, gniew, targowanie, depresja i akceptacja.