Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PEDAGOGIKA

Montessori: Walka dorosłego z dzieckiem

19 czerwca 2023
Montessori: Walka dorosłego z dzieckiem

Konflikt między dorosłym a dzieckiem ma swoje konsekwencje odczuwalne w całym ludzkim życiu, właściwie aż do końca. Można to porównać do fal, rozchodzących się w nieskończoną dal, powstałych po wrzuceniu kamienia na gładką taflę wody. W jednym i w drugim przypadku drgania rozchodzą się koncentrycznie na wszystkie strony.

W ten sam sposób medycyna i psychoanaliza dochodzą do źródeł wielu zaburzeń fizycznych i psychicznych. Psychoanalitycy, poszukując najodleglejszych przyczyn problemów psychicznych, udają się w najdalsze regiony. Przypominają poszukiwaczy usiłujących odnaleźć źródła Nilu, pokonujących kilometry dróg, przebijających się przez fantastyczne katarakty, aby na koniec dotrzeć do pierwotnej ciszy wielkich jezior. Nauka, dążąc do zbadania przyczyn słabości, niezdolności do obrony, przemierza meandry ludzkiej psyche, świadoma, że poza przyczynami bezpośrednimi, w głębszych warstwach świadomych źródeł znajdzie te spokojne jeziora, którymi są ciało i dusza dziecka.