Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
MÓZG I UMYSŁ

Mądrość w służbie satysfakcjonującego życia

4 czerwca 2024
Mądrość w służbie satysfakcjonującego życia

Satysfakcjonujące życie jest dosyć ogólnym terminem i może być różnie rozumiane przez ludzi. Najczęściej wiąże się z przeżywaniem pozytywnych emocji i ograniczaniem negatywnych. W psychologii często używa się w tym kontekście określenia dobrostan (well-being).