Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
MÓZG I UMYSŁ

Kto jest mądrzejszy: jednostka czy grupa?

22 kwietnia 2024
Kto jest mądrzejszy: jednostka czy grupa?

Czy jednostka jest mądrzejsza niż grupa? Potoczne rozważania mogą prowadzić do skrajnie odmiennych wniosków. Z jednej strony wydaje się, że grupa powinna być mądrzejsza niż jednostka ze względu na większą skumulowaną wiedzę i doświadczenie. Z drugiej strony jednostki będące ekspertami w swoich dziedzinach powinny działać mądrzej niż duża grupa ludzi, która nie ma wiedzy z danego obszaru, a jej sądy są pewnym kompromisem.