Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
MÓZG I UMYSŁ

Czy mądrość jest atrakcyjna?

7 maja 2024
Czy mądrość jest atrakcyjna?

Odpowiedź na pytanie o atrakcyjność mądrości wymaga sprecyzowania znaczeń tych dwóch pojęć. O mądrości mowa jest w całej książce. I chociaż nie ma jednej przyjętej definicji tego pojęcia, to zakres znaczeniowy pozostaje dobrze zrozumiały. A jak jest z atrakcyjnością?