Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
AKTUALNOŚCI

Luty miesiącem psychologii: książki dla studentów

17 lutego 2023
Luty miesiącem psychologii: książki PWN dla studenta

Co powinien wiedzieć student psychologii o zawodzie, który będzie wykonywać w przyszłości? Kiedy i w jakich sytuacjach przyszły psycholog zetknie się z tajemnicą zawodową, obowiązującymi zasadami czy standardami etycznymi? Skąd czerpać wiedzę o Historii myśli psychologicznej? I czy studiowanie dokonań wybitnych psychologów wskaże odpowiedzi na fundamentalne pytania: kim tak naprawdę jest człowiek i jaki sens ma jego egzystencja?