Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA KLINICZNA IZOLACJA SPOŁECZNA ZABURZENIA LĘKOWE PSYCHOLOGIA KULTUROWA POSTRZEGANIE CIAŁA SAMOTNOŚĆ ODPARTNERA TOP

Lęk przed COVID-19, strach przed negatywnym wyglądem, zdrowy styl życia i ich związek z samopoczuciem podczas pandemii

11 października 2022
Lęk przed COVID-19, strach przed negatywnym wyglądem, zdrowy styl życia i ich związek z samopoczuciem podczas pandemii

Pandemia COVID-19 dramatycznie zmieniła ludzkie działania, postrzeganie i sposób życia. Wiele krajów wprowadziło politykę, taką jak lockdown i dystans społeczny, aby zmniejszyć transmisję i zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa.