Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PEDAGOGIKA

Dziecko nauczyciel

10 lipca 2023
Dziecko nauczyciel

Odkrywanie instynktów przewodnich w człowieku to jedno z najważniejszych zadań współczesnych czasów. Nasze badania rozpoczęliśmy, wychodząc na samym początku z niczego, to był nasz wkład. Otworzyliśmy nowe pole nauki, a uzyskane do tej pory wyniki potwierdzają istnienie takich instynktów i pozwalają opracować pierwsze wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia badań.