Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY TRENER SZKOLENIE FACYLITACJA SPOŁECZNA

Styl trenerski

27 maja 2022
Styl trenerski

Naturalnym elementem rozwoju trenera jest wypracowywanie z czasem własnego stylu trenerskiego. Stylem nazywamy tutaj zestaw indywidualnych preferencji w sposobie projektowania i prowadzenia szkoleń.