Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI

Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna

11 listopada 2022
Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna

Patriotyzm. Etnocentryzm. Nacjonalizm. Te trzy pojęcia wyznaczają w naukach społecznych kierunki refleksji teoretycznej i badań w dziedzinie szeroko rozumianych postaw narodowych. Ich wspólnym mianownikiem jest świadomość przynależności do określonej grupy narodowej i wynikające z tego poczucie grupowej identyfikacji.