PSYCHOLOGIA KLINICZNA KALENDARIUM KONFERENCJE KRYZYSY PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Ikonka kalendarza 11.05.2023 , 11 maja 2023 Ikonka zegarka 09:00 - 20:00 Ikonka pinezki On-line

Temat konferencji „Ścieżki rozwoju zdrowia i zaburzeń w cyklu życia” został wybrany dla podkreślenia potrzeby refleksji na temat wzajemnej dynamicznej interakcji czynników ryzyka i czynników ochronnych odpowiedzialnych za wzbudzanie, podtrzymywanie i utrwalanie zdrowia lub zaburzeń psychicznych na różnych etapach życia człowieka. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną dzieci i młodzieży jako dziedziną badań i aplikacji do rozwiązywania problemów zdrowotnychdo podzielenia się aktualnymi badaniami, refleksjami teoretycznymi  i doświadczeniami klinicznymi.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży-interdyscyplinarność podejścia i mnogość problemów.
 • Emocje, poznanie, osobowość, stres, przywiązanie, relacje interpersonalne z perspektywy psychopatologii rozwojowej.
 • Rozwój mózgu, plastyczność neuronalna i deficyty- neuropsychologia w służbie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Kompetencje i odporność psychiczna dzieci i młodzieży na różnych etapach i w różnych kontekstach życia
 • Nowe oblicza współczesnych zaburzeń - ryzyko, podatność i objawy
 • Zróżnicowane podejście do diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży - kategorialne/dymensjonalne, nozologiczne/funkcjonalne
 • Adaptacja dzieci i młodzieży do współczesnych wyzwań, oczekiwań społecznych, zdarzeń życiowych i zadań rozwojowych.
 • Dynamiczna interakcja czynników ryzyka i czynników ochronnych a różnicowany obraz przebiegu ścieżek rozwojowych.
 • Dzieci i młodzież a zagrożenia współczesnego świata – pandemia, wojna, uchodźstwo, świat wirtualny.
  Pomoc psychologiczna i terapia dzieci i młodzieży- wiele modalności , wiele wyzwań i wiele oczekiwań

Komitet naukowy

 • Dr hab. prof. UZ Iwona Grzegorzewska (przewodnicząca)
 • Prof. Lidia Cierpiałkowska, UAM, UZ
 • Dr hab. prof. UMCS Aneta Borkowska
 • Dr hab. prof. UAM Emilia Soroko
 • Dr hab. prof. APS Ewa Zasępa
 • Prof. Ewa Pisula, UW
 • Dr hab. prof. UG Małgorzata Lipowska
 • Dr hab. prof. UG Wioletta Radziwiłłowicz
 • Dr hab. prof. UJ Bernadetta Izydorczyk
 • Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, UG, UZ
 • Prof. Maria Beisert, UAM
 • Prof. Mariola Bidzan, UG
 • Prof. Anna Brytek-Matera, UWr
 • Dr hab. prof. UŁ Joanna Miniszewska  
 • Dr hab. prof. UAM Lucyna Bakiera
 • Dr hab. prof. UAM Anna Słysz
 • Prof. Agnieszka Słopień, UM w Poznaniu
 • Prof. Katarzyna Schier, UW

Wydawnictwo PWN oraz portal Psychologia.pwn.pl są Partnerami Wydarzenia.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://kliniczna-dzieci.uz.zgora.pl/

Serdecznie zapraszamy!