KALENDARIUM KONFERENCJE PSYCHOLOGIA KLINICZNA KRYZYSY PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Konferencja Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Ikonka kalendarza 25.04.2024 , 25 kwietnia 2024 Ikonka pinezki Zielona Góra

Już niedługo będziemy mieli okazję spotkać się na kolejnej Konferencji Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, która będzie okazją do dyskusji, wymiany myśli i poglądów na temat zmian zachodzących w teorii i praktyce klinicznej w obszarze pracy z dzieckiem, nastolatkiem i jego rodziną. Pochylimy się przede wszystkim nad kondycją psychiczną młodych ludzi, przyglądając się jedocześnie zmianom zachodzącym w koncepcjach i modelach ich rozumienia. 

Towarzyszące aktualnie ich rozwojowi osamotnienie, trudności w relacjach rodzinnych i społecznych, poszukiwanie tożsamości i odnajdywanie swojej drogi w życiu wiążą się z niespotykanym dotychczas na taką skalę cierpieniem psychicznym i wynikających z niego problemami i zaburzeniami. 

Dla psychologów klinicznych ważne wydają się rozważania i poszukiwanie odpowiedzi zarówno w obszarze diagnozy psychologicznej (w tym pojawienie się jedenastego wydania klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zachowania ICD), jak i w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii. Podczas konferencji będziemy mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów (swoją obecność potwierdziły największe sławy naukowe z psychologii klinicznej i psychiatrii dzieci i młodzieży) oraz uczestniczyć w warsztatach dotyczących problemów diagnostycznych i psychoterapeutycznych w pracy z młodymi ludźmi. 

Ponieważ psychologia kliniczna dzieci i młodzieży jest ukierunkowana na niesienie pomocy dziecku i jego rodzinie w odzyskiwaniu satysfakcji życiowej, redukowaniu cierpienia i objawów zaburzeń psychicznych oraz wzmacnianiu odporności, dlatego w ramach istniejących teorii i doświadczenia klinicznego spróbujmy odpowiedzieć na nurtujące nas w tych obszarach pytania. 

Zapraszamy do uczestnictwa i otwartej dyskusji. 

Strona internetowa: https://kliniczna-dzieci.uz.zgora.pl/ 
Miejsce konferencji: Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. 
Termin: 25 kwietnia 2024 r.