KALENDARIUM POMOC PSYCHOLOGICZNA KRYZYSY PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej

Ikonka kalendarza 11.11.2023 9-10 listopada 2023 Ikonka pinezki Warszawa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej jest kolejną (poprzednie w 2019 i 2021 roku) konferencją upowszechniającą wiedzę o rodzajach form pomocy psychologicznej, ich zastosowaniu i skuteczności we wsparciu różnych grup odbiorców.

Podczas naszych wydarzeń środowisko akademickie spotyka się z praktykami, którzy na co dzień udzielają pomocy psychologicznej. Takie powtarzane spotkania naukowo-szkoleniowe stwarzają szansę na doskonalenie oraz upowszechnienie najbardziej skutecznych oddziaływań stosowanych przez psychologów, psychoterapeutów i innych specjalistów w zawodach pomocowych.

W 2023 roku tytuł naszej Konferencji to Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży. Konferencja będzie okazją do analizy podejść teoretycznych i wyników badań odnoszących się do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego, efektywnych form pomocy i metod diagnostycznych oraz wymiany doświadczeń praktycznych między psychologami i innymi specjalistami zapewniającymi pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży.

Termin i miejsce: 9-10.11.2023 r. - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Opłata konferencyjna: 350 zł

>> Więcej szczegółów oraz zapisy na stronie Wydarzenia oraz na Facebooku.

Wydawnictwo PWN oraz portal Psychologia.pwn.pl są Partnerami Wydarzenia.

Zapraszamy!