KALENDARIUM

Akademickie zacisze: Od kształcenia przedmiotowo-językowego do multilfabetyzacji

Akademickie zacisze Od kształcenia przedmiotowo-językowego do multilfabetyzacji
Ikonka kalendarza 12.06.2024 Ikonka zegarka 20:00 - 00:00 Ikonka pinezki On-line

Drugie czerwcowe spotkanie w #akademickiezacisze poświęcone będzie problematyce edukacji dwujęzycznej przez projektowanie.

Inspiracją do odbycia tego spotkania jest książka "Edukacja dwujęzyczna przez projektowanie. Multilfabetyzacja przedmiotowo-językowa", autorstwa Doktor Barbary Muszyńskiej z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu (WN PWN, Warszawa 2024).

Doktor Barbara Muszyńska uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Kordobie w Hiszpanii w 2016 roku. W 2024 roku pełni tam funkcję profesora visitante podczas 3-miesięcznego pobytu badawczo-dydaktycznego. Pracuje interdyscyplinarnie, porusza się pomiędzy lingwistyką edukacyjną, pedagogiką, socjologią oraz curricular studies, czyli analizą, projektowaniem i oceną programów szkolnych. Od samego początku swojej pracy zawodowej skupia się na projektowaniu procesów kształcenia oraz szeroko rozumianych programach kształcenia językowego, dwujęzycznego, osadzonych w różnych tradycjach i kontekstach na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków sprzyjających krytycznej refleksji w procesie planowania procesu kształcenia. W celu zgłębienia różnych perspektyw, analizuje programy kształcenia dwujęzycznego, ogólnego, również te skierowane do mniejszości narodowych wraz z ich podwalinami teoretycznymi. Jej celem jest lepsze zrozumienie kwestii związanych z efektywnością, wyrównaniem szans edukacyjnych, wielokulturowością oraz zarządzaniem heterogenicznością jako zasobem w edukacji. Aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami międzynarodowymi, jaki i krajowymi prowadząc projekty badawcze oraz wdrażając wyniki badań na szerszą skalę. Doktor B. Muszyńska jest laureatką konkursu European Language Label z 2023 roku, otrzymała także wyróżnienie eTwinning Polska w 2022 roku oraz prestiżową nagrodę Ministra Edukacji Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2020 roku. Była stypendystką Fulbright Senior Award w Texas Woman's University w Stanach Zjednoczonych (2021-2022).

Spotkanie będzie transmitowane na facebookowej stronie akademickiego zacisza:
https://www.facebook.com/2020.WP/
oraz na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/@AkademickieZacisze

Zapraszamy!