KALENDARIUM

32 Kolokwia Psychologiczne. Człowiek i środowisko

32 Kolokwia Psychologiczne
Ikonka kalendarza 22.06.2024 , 20-22.06.2024 Ikonka pinezki Toruń

O konferencji

Miejsce: Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń 

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dyrektorzy jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym. Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

XXXII Kolokwia Psychologiczne poświęcone będą szeroko rozumianym relacjom między człowiekiem i jego środowiskiem fizycznym: zarówno naturalnym jak i zbudowanym przez człowieka. Instytut Psychologii jest jedyną psychologiczną placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce, która kształci studentów psychologii w szeroko rozumianej psychologii środowiskowej. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w tym zakresie i realizują granty badawcze. W roku 2023 te badania zostały uhonorowane nagrodą Fundacji Nauki Polskiej przyznanej prof. Marii Lewickiej, która jest zatrudniona w tym Instytucie. Dlatego uważamy, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest doskonałym miejscem na zorganizowanie Kolokwiów Psychologicznych o tej właśnie tematyce.

Mówcy

 • Tomasz Besta
  Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią osobowości.
 • Ewa Bińczyk
  Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce.
 • Wojciech Cwalina
  Kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią marketingu politycznego oraz psychologią środowiskową.
 • Michał Jaśkiewicz
  Psycholog społeczny i środowiskowy, zatrudniony w Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Aleksandra Kardaś
  Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej i członkini Komitetu Problemowego ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.
 • Krzysztof Leoniak
  Psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Gerhard Reese
  Gerhard Reese is Professor of Environmental Psychology at the University of Kaiserslautern-Landau.
 • Saja Toruńczyk
  Psycholożka społeczna i środowiskowa. Adiunktka w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnia współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Maciej Trojan
  Psycholog, wicedyrektor Instytutu Psychologii na UMK w Toruniu. Interesuje się etologią poznawczą, ewolucją funkcji umysłu i ewolucją zachowania. Jest członkiem międzynarodowego zespołu na Uniwersytecie w Kyoto ds. studiów nad zachowaniem dzikich zwierząt.
 • Tomasz Szlendak
  Socjolog i antropolog kultury. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się przemianami obyczajowości, relacjami międzygeneracyjnymi i polityką kulturalną.
 • Anna Wnuk
  Psycholożka społeczna, adiunktka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Laboratorium Psychologii Społecznej i Klinicznej (SoCLab UW).

Więcej informacji i rejestracja: https://32kolpsychpan.umk.pl/

Zapraszamy!