KALENDARIUM

22. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

22. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej
Ikonka kalendarza 23.06.2024 , 22-23 czerwca 2024 Ikonka pinezki Niepołomice

22. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

Niepołomice, 22-23 czerwca 2024

PROFILAKTYKA, TERAPIA WYPALENIA ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE PSYCHOSOMATYKI

Organizatorzy

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Katedra Psychologii Zdrowia Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Pod patronatem JM Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. KAAFM dr Klemensa Budzowskiego

Komitet naukowy

Przewodnicząca:
prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Członkowie:
dr Celestyna Grzywniak
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
mgr Maciej Banach
mgr Agata Bień-Krawiec
mgr Maciej Korab
mgr Katarzyna Owsiany
Przewodnicząca:
prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka
Członkowie:
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
prof. KAAFM dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka
prof. dr hab. Maria Pąchalska
prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski
prof. Rosa Sapic
prof. Margita Mesárošová
dr Lothar Schattenburg

Więcej informacji: https://balint.pl/22-europejskie-sympozjum-somatoterapii-i-edukacji-psychosomatycznej-22-23-czerwca-2024-niepolomice/

Zapraszamy!