Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
AKTUALNOŚCI

Raport "Dzieci się liczą 2022" - problem krzywdzenia dzieci

16 grudnia 2022
Raport "Dzieci się liczą 2022" - problem krzywdzenia dzieci. 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, 57% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport „Dzieci się liczą 2022”, w którym zebrano najbardziej aktualne dane na temat zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Autorzy publikacji kompleksowo przyglądają się sytuacji dzieci, zwłaszcza obszarom dotyczącym doświadczania różnych form przemocy i wykorzystywania seksualnego, oraz wskazują przyczyny tych problemów. Raport prezentuje też rekomendacje rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji najmłodszych.