Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI

Pierwszy Dzień Wiosny: Powitanie Nowego Sezonu

21 marca 2024
Pierwszy Dzień Wiosny: Nasze okładki

Dzień 21 marca, nazywany również równonocą wiosenną, to moment, w którym na półkuli północnej zaczyna się wiosna. Jest to symboliczny dzień, kiedy równocześnie dzień i noc mają zbliżoną długość. Ale dlaczego właśnie ten dzień uznaje się za początek wiosny?