Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Psychologa 2024

21 lutego 2024
Międzynarodowy Dzień Psychologa 2024

“…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.” - Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z 1991 roku.