Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Psychologa 2024

21 lutego 2024
Międzynarodowy Dzień Psychologa 2024

“…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.” - Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z 1991 roku.