Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Kryminologia – materiały dodatkowe

5 marca 2024
47 prezentacji dla wykładowców i studentów

W tym miejscu mogą Państwo bezpłatnie pobrać materiały dodatkowe towarzyszące podręcznikowi Kryminologia. Teoria i praktyka pod redakcją naukową Piotra Chomczyńskiego, Przemysława Frąckowiaka i Dagmary Woźniakowskiej. Autorzy podręcznika przygotowali 47 prezentacji przybliżających treści zawarte w kolejnych rozdziałach publikacji.