Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PEDAGOGIKA

Edukacja dwujęzyczna przez projektowanie. Multialfabetyzacja przedmiotowo-językowa

Barbara Muszyńska, 9 kwietnia 2024
Edukacja dwujęzyczna przez projektowanie

Praca badawcza w edukacji ma na celu nie tylko zrozumienie i poprawę procesów nauczania i uczenia się, ale także przyczynienie się do pozytywnych zmian w systemie edukacji. W przypadku mojej książki, w systemie edukacji dwu- i wielojęzycznej.