KALENDARIUM KONFERENCJE ZAWÓD PSYCHOLOG

I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”

Ikonka kalendarza 16-18 września 2022, 9:00-18:00 Ikonka pinezki On-line

Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI „Interdyscyplinarne ujęcie psychologii”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Google Meet. 

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat interdyscyplinarnego ujęcia psychologii – pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. 

Kto może wziąć udział?

  • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy doświadczonych badaczy, doktorantów oraz studentów, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności
  • Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią oraz jej ujęciem w perspektywie różnych dyscyplin naukowych.