KALENDARIUM KONFERENCJE PEDAGOGIKA

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
Ikonka kalendarza 06.10.2023 , 6-7 października 2023 Ikonka pinezki Warszawa

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Proces badawczy w naukach społecznych. Współczesne wyzwania i perspektywy” organizowana przez Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się w dniach 6 – 7 października 2023 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Najbardziej interesujące zjawiska społeczne są na ogół trudno dostępne dla badacza, który sprostać musi wielu wyzwaniom i sytuacjom trudnym na każdym z etapów prowadzenia badań. Rozwiązywanie dylematów i pokonywanie tych wyzwań służą jednak nabyciu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do skutecznej obrony rozprawy doktorskiej i dalszej pracy naukowo-badawczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc młodych naukowców, doktorantów/ki, ale i osoby, które dopiero planują swoją karierę naukową. Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań, przedyskutowania tez oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami badawczymi. Mamy nadzieję na stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, dyskusji naukowej oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie współczesnych wyzwań i perspektyw w zakresie prowadzenia badań w naukach społecznych.

Konferencja została zaplanowana na dwa dni:

  • I dzień: wykłady plenarne, zgłoszone referaty i sesja posterowa
  • II dzień: warsztaty dla uczestników

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: http://www.aps.edu.pl/.../i-ogolnopolska-konferencja.../

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3517922771799396/3517922778466062

Wydawnictwo Naukowe PWN i portal Psychologia.pwn.pl są patronami tego wydarzenia.