KALENDARIUM KONFERENCJE PSYCHOLOG SĄDOWY

Festiwal Nauki w Warszawie

Festiwal Nauki w Warszawie
Ikonka kalendarza 29.09.2023 , 15-29 września 2023 Ikonka pinezki On-line

Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

Podczas spotkań festiwalowych prezentowane są dokonania nauki i wyzwania, które przed nią stoją. Pokazujemy rolę nauki we współczesnym świecie, użyteczność i piękno naukowych badań i ustaleń, oraz ich praktyczne skutki dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych. Szczególną uwagę zwracamy na dokonania polskich uczonych. Wśród wyzwań stojących przed nauką zwracamy też uwagę na ich wymiar etyczny i moralny.

Spotkania odbywają się tam, gdzie pracują naukowcy: w  laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Wiele spotkań polega na aktywnym udziale w doświadczeniach i obserwacji zjawisk za pomocą naukowych metod i instrumentów. Festiwal przyczynia się nie tylko do popularyzacji wiedzy, ale też wyjaśnia na czym polega poznanie naukowe, przybliża radość płynącą z uprawiania nauki i wzmacnia jej autorytet.

Zachęcamy do krytycznego myślenia do pogłębiania wiedzy także poza ramami Festiwalu. Pomagamy w samodzielnej ocenie różnych źródeł informacji i rozpoznawaniu rzetelnej wiedzy. 

Zapraszamy szczególnie na wykłady dr Anny Więcek-Durańskiej, Autorki książki “Opiniowanie sądowo-psychologiczne”, które odbędą się: