KALENDARIUM KONFERENCJE

30 Kolokwia Psychologicznie IP PAN

Ikonka kalendarza 15.06.2023 , 15-17 czerwca Ikonka pinezki Łódź

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej członkowie_inie Komitetu, a także naukowcy_czynie z różnych ośrodków akademickich, w tym kierownicy_czki (dziekani_ki lub dyrektorzy_rki) jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne. Ważną grupą uczestników_czek konferencji są młodzi badacze_czki o znaczącym dorobku naukowym. Celem Kolokwiów jest wymiana wyników badań, refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad akademickim kształceniem psychologów_ożek.  

Temat 31 Kolokwiów Psychologicznych to: "Psychologiczne aspekty doświadczeń traumatycznych – konteksty, diagnoza, interwencja, profilaktyka". Traumatyczne doświadczenia są udziałem różnych grup osób, a współczesna dyskusja nad ich uwarunkowaniami oraz następstwami daleko wykracza poza analizy wojennych przeżyć. Integracja wiedzy z wielu obszarów psychologii pozwala wskazać konteksty doświadczeń traumatycznych oraz jednostki najbardziej na nie podatne, pozwala wyjaśnić negatywne, ale i pozytywne skutki traumy, a także zaproponować różnorodne i efektywne metody interwencji. Przedstawiona przez zaproszonych wykładowców_czynie analiza najnowszych ustaleń teoretycznych oraz wyników badań nad traumą i jej następstwami pozwoli na syntezę aktualnego stanu wiedzy oraz na wskazanie kierunków dalszych poszukiwań badawczych w tym obszarze.  

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu dostępne na stronie Wydarzenia.

Wydawnictwo PWN oraz portal Psychologia.pwn.pl są Partnerami Wydarzenia.

Zapraszamy!