Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISÓW GRUPY PWN

W celu wyjaśnienia zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów grupy kapitałowej PWN (to jest: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. i ePWN Sp. z o.o., dalej odpowiednio: „Spółki” oraz „Grupa PWN”), poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach serwisów należących do Grupy PWN.

 I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW?

Współadministratorami danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym są podmioty wchodzące w skład Grupy kapitałowej, tj.:

a)      Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP 526-01-52-235, REGON 012822460, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 4.250.606,00 PLN;

b)      EPWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576, REGON: 146437353, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 12.000.000,00 złotych;

Strony zawarły ze sobą porozumienie, w którym ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi. Najważniejsze uzgodnienia dostępne są [tutaj].

 II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Spółki ustaliły wspólny adres do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

   pod adresem email: iod@epwn.pl

   korespondencyjnie: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@epwn.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych wspólnego dla całej Grupy PWN. Można się z nim skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

IV. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISACH I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności użytkowników w serwisach.

a)       Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail lub numer telefonu, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

b)     Założenie konta w serwisach Grupy PWN

Zakładając konto w jednym z serwisów należącym do Grupy PWN, użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail, loginu i hasła lub wyrażenie zgody na pobranie tych danych z platformy Facebook.  

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W przypadku rejestracji przy pomocy platform Facebook za zgodą użytkownika pobieramy jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  • w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;
  • w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszych serwisów i nie mających charakteru informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

c) Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do serwisów

System informatyczny, z którego korzystają serwisy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z serwisami. Dane te dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na serwis a także dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych serwisach (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z naszych usług, w tym historie Twoich zakupów, w szczególności dokonywanych po kliknięciu w reklamy dostarczane Tobie w środowisku naszych usług.

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego, przetwarzamy dane w celach:

 • dopasowywania usług do potrzeb użytkownika,
 • tworzenia profilu spersonalizowanych treści,
 • wyboru spersonalizowanych treści,
 • technicznego dostarczanie treści lub reklam,
 • utrzymania i wsparcia technicznego usług,
 • pomiaru wydajności treści lub reklam,
 • pomiarów statystycznych,
 • opracowywania i ulepszania usług, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o usługach, oraz
 • zapewniania bezpieczeństwa usług, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji

Powyższe dane są przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Grupy PWN masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z nami: iod@epwn.pl 

Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes Grupy PWN zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a twoimi prawami. W przypadku podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, sprzeciw może nie być skuteczny.