Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.02.2023
MÓZG I UMYSŁ HOT STAROŚĆ SENIOR

Odcienie starości w Polsce. Kondycja psychiczna osób u kresu życia w domach opieki

Teresa Olszak M. , 20 stycznia 2023
Obrazek artykułu

Wywiad o starości, opiece nad seniorami, chorobach otępiennych i ich psychologicznych następstwach. Rozmawiają Elżbieta Włodarska, Mariusz Dorot i Teresa Olszak M.